3. květen 2017

Očkování psů proti vzteklině

Městský úřad Český Těšín, oddělení životního prostředí, upozorňuje všechny majitele psů na povinné očkování psů proti vzteklině.

Podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v zájmu ochrany území ČR provedeno očkování psů proti vzteklině. Chovatel je dle § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři.

Mimo očkování psů proti vzteklině bude umožněno chovatelům koček si nechat naočkovat i kočky.

Majitelé psů a koček mohou svá zvířata přivést k očkování na následující svodná místa:

v úterý dne 09.05.2017

8.00 – 9.00 hod. – nádvoří hasičské zbrojnice v Českém Těšíně

10.00 – 11.00 hod. – u restaurace Dělo (bývalý Dělnický dům)

11.30 – 11.50 hod. – u RD čp. 85 – Dolní Žukov (Halamovi)

12.00 – 12.20 hod. – u kulturního domu U Zvonku – Dolní Žukov

12.30 – 13.30 hod. – nádvoří hasičské zbrojnice v Českém Těšíně

ve čtvrtek dne 11.05.2017

8.15 – 8.30 hod. – u RD čp. 69 – Horní Žukov (Fleischhansovi)

8.35 – 9.00 hod. – hřiště u bývalého obchodu, Horní Žukov – ul. Vělopolská

9.05 – 9.20 hod. – u RD čp. 98 – Horní Žukov – ul. K Hájence (Glajcarovi)

9.25 – 9.40 hod. – Mosty, Antoníček – točna autobusů

9.55 – 10.15 hod. – Koňákov – ul. Hradišťská (u bývalého obchodu)

10.20 – 10.40 hod. – u bývalého NV v Mostech – ul. Ostravská (pošta)

10.50 – 11.00 hod. – Myslivna – Vyrubaná

11.05 – 11.25 hod. – u bývalého kulturního domu ve Stanislavicích

Upozorňujeme chovatele, že očkování proti vzteklině je povinné ze zákona!

Chovatelé jsou povinni předložit u psů očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k patřičné fixaci zvířete s použitím náhubku.

Za očkování bude vybírán poplatek ve výši 150 Kč.

Bc. Jan Petrušek, referent životního prostředí

autor: Lyčková Jarmila Ing.