25. březen 2021

Od pondělí 22. 3. 2021 je očkovací místo v Třinci na nové adrese: DDM Třinec, p.o., Bezručova 66, Staré Město, 739 61 Třinec. Provozní doba v pracovních dnech je od 7 do 15 hodin.

Registrace zájemců je nutná a probíhá prostřednictvím Centrálního rezervačního systému, který naleznete na crs.uzis.cz nebo registrace.mzcr.cz.

Do veřejného očkovacího místa by se měli dostavit pouze zaregistrovaní občané, a to na objednaný čas dle rezervace.

Všechny zájemce, kteří mají vytvořenou rezervaci s termínem v Nemocnici Třinec, chceme informovat, že již budou naočkováni v DDM. Totéž platí pro osoby, kterým byla podána první dávka očkovací látky v nemocnici.

Zajištěn bezbariérový přístup.
Prosíme všechny objednané o dodržování stanoveného času.
Na očkování si s sebou přineste občanský průkaz a kartičku pojištěnce.
Prosíme, dodržujte epidemiologická opatření, noste respirátory, použijte dezinfekci, dodržujte rozestupy.

Bližší informace podá koordinátor VOČM Ingrid Adamcová: tel.: 730 562 619, e-mail: ingrid.adamcova@nemtr.cz

autor: Fojtíková Markéta