25. červen 2021

Vážení občané, sdílíme s vámi překlad článku o ulici Nádražní, který vyšel dne 18. 6. v GŁOSIE. Rozhovor s krajinářským architektem Dawidem Ruszem vedla Beata Schönwald.

Těšínský boj o zeleň

Na ulici Nádražní v Českém Těšíně už pár týdnů kralují bagry. Práce jede na plné obrátky, nicméně celá situace způsobila mezi občany rozruch. Část z nich není spokojená s tím, jakým směrem se rekonstrukce ubírá. Je jim líto mj. krásných starých stromů. Hovoříme s Dawidem Ruszem, jednatelem a krajinářským architektem společnosti „Zelený prostor“ z Horní Lištné, která je odpovědná za projekt veřejné zeleně na Nádražní ulici.

Beata Schönwald

Co myslíte, proč tato rekonstrukce vyvolává tolik emocí?

- Každý zásah do veřejného prostoru, jakým je rekonstrukce městských tepen, náměstí a prostranství, který se odehrává bez větších konzultací s občany, vyvolává emoce. Vždy se totiž najdou skupiny osob, kterým se něco líbí a kterým se něco nelíbí. Týká se to také zeleně na Nádražní ulici. Když jsme se v roce 2016 zapojili do tohoto projektu, nedalo se již mnoho věcí změnit. Museli jsme se přizpůsobit verzi, s kterou pracoval stavební úřad. Věděli jsme např., že všechny stromy kromě dvou jilmů musí být odstraněny z důvodu přenesení inženýrských sítí. Při navrhování nového projektu zeleně jsme tato fakta museli vzít v potaz.

To znamená, že dříve existoval jiný, „starý“ projekt?

- Před námi byl jiný krajinářský architekt, který se vzdal této iniciativy, jelikož se mu nepodařilo najít s Národním památkovým ústavem společnou řeč. Převzali jsme jeho místo prakticky na poslední chvíli. Nicméně hned na začátku jsme podotkli, že se nebudeme opírat o jeho koncepci. Kdyby nám verze bulváru zcela nevyhovovala, nepodepsali bychom se pod ní jako společnost projektující zeleň. Uznali jsme však, že navzdory všemu se pod ní můžeme podepsat.

Lidé přesto oplakávají každý strom určený k pokácení. O jaké stromy se konkrétně jedná?

- Javory, jasany, hlohy, magnólie, takže spíše nižší stromy. Je třeba si uvědomit, že některé z nich, obzvláště ty, rostoucí na straně železniční tratě, byly už dávno v katastrofálním stavu. Mám-li být upřímný, kdybych byl vedoucím oddělení ochrany životního prostředí, tak bych po nocích nespal. Bál bych se, že jednou přijde vichřice, poláme stromy a skončí se to tragicky. Myslím, že by celé věci pomohlo, kdyby společnost „Benepro“, která připravovala projekt Nádražní ulice, na základě dokumentace od dendrologů mohla jasně uvést, které stromy je nutné pokácet a které je možné zachránit. Z druhé strany, v případě, že provádíme kompletní rekonstrukci ulice, by vypadalo divně, kdyby z celé aleje zbylo pár jednotlivých stromů a my bychom vysadili zbytek. Lidé, kteří oplakávají těchto pár zdravých stromů si často nedovedou představit konečný efekt.

Vy, jako odborníci, máte konkrétní vizi. Na čem jste při tvorbě projektu stavěli?

- Právě na stromech. Při tvorbě tohoto projektu, jsme museli zohlednit omezení, která nám předložil památkový ústav. Odpočinkové zóny, lavičky, to všechno již bylo naprojektováno. Zbyly nám k výsadbě pouze prostranství se zelení, což se nám, dle mého názoru, podařilo skvěle vyřešit a navrhnout zajímavé tvary. Kromě toho jsme se museli přizpůsobit k architektuře činžovních domů postavených podél ulice. Právě z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro liniovou výsadbu stromů, s tím, že přicházely v úvahu pouze štíhlé tvary. Nemohli jsme zvolit stromy s širokými korunami, které by narušovaly např. fasády domů.

Takže vysadíte topoly?

- Smějete se, protože máte určitě na mysli staré vysoké topoly italiky, které byly vysazovány kolem průmyslových objektů a které jsou vysoce alergenní. Nicméně, druh topole je také např. osika, což je strom se štíhlou korunou a je symbolem Beskyd, které, dle mého názoru, skvěle reprezentuje.

A kromě osik?

- Kromě toho tam budou hlohy a habry, takže naše zdejší druhy. Náš projekt předpokládá výsadbu celkem 74 kusů nových stromů.

Vraťme se, nicméně, ještě k samotné koncepci zeleně na této ulici. Mohl byste ji blíže specifikovat?

- Především nám záleží na tom, aby tato ulice vypadala reprezentativně a vybízela lidi k procházkám. Z tohoto důvodu musí být osa ulice dobře viditelná od samého začátku do úplného konce. Kolemjdoucí musí mít před sebou jasnou perspektivu. Aby tomu tak bylo, veškeré keře mohou dorůstat maximálně do výšky 1-1,2 metra. V opačném případě by byl bulvár málo přehledný a člověk by se cítil jako v labyrintu. Nad hlavou bude ale přesto mít koruny stromů.

Budou poskytovat dostatek stínu v horkých dnech?

- Chtěl bych, aby na této ulici rostly obrovské stromy, které by lépe chránily kolemjdoucí před paprsky letního slunce, ale to se, bohužel, nedá zrealizovat. Z jedné strany nás omezují železnice, z druhé památkový ústav kvůli zde postaveným činžovním domům. V této situaci projektant sice může mít své umělecké ambice, názor a vizi, ale nakonec musí hrát dle stanovených pravidel. To je také náš případ.

Nicméně, občané chtějí hrát dle odlišných pravidel. Píší petice, bijí na poplach.

- Lidé píší petice, protože chtějí chránit magnólie. Městský úřad v Českém Těšíně nás již oslovil s žádostí, zda bychom mohli vypracovat studií, dle které by je bylo možné vysadit. Rozumím tomu, že se lidem líbí kvetoucí magnólie, i když se ve skutečnosti vůbec nejedná o nějaký vzácný strom. Z druhé strany, za nedlouho se ve městě může objevit další skupina, které se bude líbit zase něco jiného. Co potom? Budeme vypracovávat další studii? Myslím si, že celý ten rozruch, který vznikl kolem Nádražní ulice je smutný a zároveň divný. Místo toho, aby se občané těšili, že vzniká něco nového, jsou zklamáni, že se vůbec něco děje.

Je známo, že vizualizace veřejného prostoru většinou ukazuje vzrostlou zeleň a ne sotva vysazené malé rostlinky. Jak dlouho budou muset občané čekat na hustou zeleň na Nádražní ulici?

- Při výsadbě budou mít stromy obvod kmene 14-16cm, a jejich výška bude dosahovat okolo 4 metrů. Bude se jednat o rychle rostoucí stromy, které budou ze začátku potřebovat nějaký čas na adaptaci v nových podmínkách. Poté „vystřelí“ rychle nahoru a zadrží se na výšce okolo 10-18 metrů.

Dokážou všechny stromy přežít v betonovém prostředí rozpáleném letním sluncem?

- Každý strom vysazovaný v takových podmínkách má „návod k použití“, tzn. přesný popis, jak je třeba o něho během prvních pěti let pečovat. Jelikož naše společnost připravovala pouze projekt, dohled nad procesem péče již nebude našim úkolem. Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu budeme realizovat jinou zakázku, neúčastnili jsme se výběrového řízení na dodavatele zeleně na Nádražní ulici.

Věděli jsme např., že všechny stromy kromě dvou jilmů musí být odstraněny z důvodu přenesení inženýrských sítí. Při navrhování nového projektu zeleně jsme tato fakta museli vzít v potaz.

Před měsícem vznikla v Českém Těšíně petice proti rekonstrukci Nádražní ulice v současné podobě. Nespokojení občané v ní namítají městu mj. diletantskou přípravu projektu, odstranění a likvidaci historických dlažebních kostek, špatnou komunikaci se zastupiteli městského úřadu ve věci rekonstrukce a konečné podoby ulice, úbytek parkovacích míst, nelogickou organizaci dopravy, nekoncepční kruhový objezd a také likvidaci zeleně včetně magnólií a výsadbu alergenních topolů-osik. – Pocházím z Těšína, moji rodiče stále v tomto městě bydlí. Projekt se dá připravit také způsobem, kdy by nebylo nutné kácet stromy. Strom roste dlouho, mnohem déle než jedno volební období… – tak zní jeden z příspěvků na facebookovém profilu sdružení Minuty PRO TĚŠÍN.

Foto: Dawid Rusz si zakládá na místních druzích stromů.

autor: Fojtíková Markéta