2. duben 2020

Nadace ČEZ už několik desítek let pomáhá v mnoha oblastech, přitom pomoc v regionech je nejvíce zastoupena. Nejsilněji vnímaná pomoc je právě pomoc časná, v nouzi, tam kde je to nejvíce potřeba.

Grantové řízení Krizová pomoc Nadace ČEZ je zaměřeno na rychlou finanční podporu v případě živelných pohrom, havárií, nehod, pandemií, nebo jiných podobných mimořádných událostí tak, aby došlo v co nejkratší době ke zmírnění, či k odstranění negativních následků.

V současném  boji proti epidemii koronaviru, tak mohou všechny obce, města i organizace získat v tomto speciálním grantu jednorázový příspěvek až 50 000 korun. Zároveň je maximálně zjednodušen administrativní proces – vše lze jednoduše vyřídit on-line.

A na co lze tento příspěvek použít? Poskytnuté finanční prostředky lze použít na výrobu roušek (materiál, šicí stroje), na zajištění rozvozu jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo na pomoc s nákupy potravin pro pečovatelské domy to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace ČEZ Krizová pomoc. Je určený právě na zmírnění či odstranění negativních následků při mimořádných událostech, jako je právě současná epidemie COVID-19.

Bonusem grantu Krizová pomoc je jednoduchost vyřízení žádosti a rychlost převodu peněz z Nadace ČEZ – žadatel je dostane během několika dní.

Právnické osoby mohou o Krizovou pomoc žádat na webu Nadace ČEZ nebo prostřednictvím odkazu www.zadost.online.

autor: Petrušková Hana Ing.