2. říjen 2020

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný nařizuje MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PŘI EPIDEMII s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje.

Konkrétní omezení a opatření

autor: krizový štáb