3. listopad 2021

Milostivé léto je program umožňujícím amnestii sankcí dlužníkům veřejnoprávních subjektů. V průběhu cca tří měsíců mají dlužníci možnost snadněji ukončit nesplacené závazky za zvýhodněných podmínek. Milostivé léto neodpouští splacení původního dluhu, ale snižuje zátěž vzniklou dalšími sankcemi a právními úkony, které vymáháním vznikají. Částky za tyto nesplacené závazky mnohdy několinásobně převyšují původní dluh a znemožňují velkému množství lidí tyto dluhy vyrovnat. V rámci této akce dlužník splatí původní jistinu a 907,50 Kč nákladů exekuce a tím bude dluh i poplatky na něj vázané, umořeny.

Časové rozmezí programu je pouze od 28. října 2021 – do 28. ledna 2022. V tomto rozmezí je třeba splatit exekutorovi původní dluh (jistina) + 907,5 Kč za náklady na exekuci. Další náklady související s dluhem (sankce, soudní poplatky) budou odpuštěny.

Pokud jste ještě nestihli podat žádost a máte zájem o bližší informace, můžete se obrátit rovněž na sociální pracovníky Městského úřadu ČT, Odboru sociálního:

Kontaktní adresa:

Městský úřad Český Těšín

Odbor sociální

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Pod Zvonek 875/26

Oddělení sociálních věcí (OSV)

Štefánikova 18/25

737 01 Český Těšín

Úřední hodiny:

Pondělí 08:00 – 17:30 hod.

Středa 08:00 – 16:30 hod.

(v jiné dny po předchozí dohodě)

Telefon:

OSPOD 553 035 780 – 788

OSV 553 035 720 – 728

autor: Fojtíková Markéta