13. březen 2020

Informujeme občany, kteří budou v dohledné době uzavírat manželství na území města Český Těšín, že s ohledem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je až do odvolání zákaz konání akcí nad 30 osob. Tento zákaz se vztahuje na všechny druhy akcí. Ani při sňatečném obřadu tak nesmí být přítomno více než 30 osob, a to včetně oddávajícího a matrikářky. V případě sňatků na radnici v Českém Těšíně je přípustný maximální počet 25 hostů, zbývajících pět účastníků jsou osoby zajišťující obřad (oddávající, matrikářky a hudebníci).

autor: Mašková Jana Mgr.