12. březen 2020

Vážení spoluobčané,

na základě posledních informací ze strany vedení města Cieszyn vám sdělujeme, že se v tuto chvíli situace v sousedním Cieszynie nijak nemění. Jak řekla starostka Cieszyna paní Gabriela Staszkiewicz v tuto chvíli jsou v Cieszynie tři pacienti, všichni jsou v dobré kondici a jejich příznaky jsou mírné. Poslední nakaženou je osmileté dítě, které bylo v kontaktu i s dětmi z Českého Těšína. Na základě těchto událostí jsme opětovně kontaktovali s žádostí o součinnost při řešení situace Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zahraničních věcí. Informovanost směrem k občanům probíhá všemi dostupnými prostředky.

autor: Lipinová Andrea Ing.