25. březen 2021

V souvislosti se stavebními pracemi na ulici Nádražní dojde od 6. 4. 2021 k jednosměrnému uzavření této ulice v úseku mezi Hlavní třídou a ulicí Čapkovou. Tento úsek nebude průjezdný ve směru od nádraží k ulici Hlavní třída. Objízdná trasa povede ulicemi Střelniční, Smetanova, Moskevská, Božkova a Hlavní třída. Celá objízdná trasa bude označena dopravními značkami. Ve stejné době nebude možno z ulice Nádražní vjíždět do ulice Štefánikova. Tato bude přístupná z náměstí ČSA.

V úseku stavby, tedy mezi ulicemi Hlavní třída a Čapkova, nebude umožněno od 6. 4. 2021 parkování. Na toto budou řidiči upozorněni v týdenním předstihu.

autor: Fojtíková Markéta