3. březen 2021

Drobní podnikatelé a živnostníci, kteří mají své provozovny na území města Český Těšín, si mohou 2x ročně podat bezplatnou inzerci na ploše 1/8 stránky v Těšínských listech.

Více informací včetně technických požadavků na inzerci naleznete na https://www.tesin.cz/tesinske-listy-kulturni-zpravodaj/tesinske-listy/nabidka-inzerce-a-pokyny/.

autor: Fojtíková Markéta