15. listopad 2020

Usneseními Vlády ČR o přijetí krizových opatření  k zamezení šíření onemocnění Covid-19 dochází k omezení úředních hodin na dva dny v týdnu po pěti hodinách.

Občané si budou moci nezbytné záležitosti vyřídit v omezeném režimu fungování jednotlivých agend.

Úředními dny budou pouze pondělí a středa. Mimo tyto dny a hodiny bude úřad pro veřejnost uzavřen.

PONDĚLÍ – 08.00 – 10.00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin

STŘEDA – 08.00 – 10.00 hodin a 13:00 – 16:00 hodin

Na dopravní agendy registr řidičů a vozidel a agendy občanských průkazů a cestovních dokladů se občané budou moci objednat přes online rezervaci na webových stránkách města. Rezervace budou umožněny na pondělí a středu v omezených úředních hodinách. Vyřízeny budou pouze nezbytné a neodkladné záležitosti. Klienti bez předchozí rezervace budou mít jen velmi omezenou možnost vyřídit své záležitosti. Přednost budou mít vždy objednaní klienti. Prosíme, abyste zvážili nutnost návštěvy úřadu k provedení jednotlivých úkonů v tomto pro všechny náročném období.

ONLINE REZERVACE

Úřední hodiny podatelny – příjem žádostí přes speciálně upravené okno kanceláře

PONDĚLÍ – 08.00 – 17.30 hodin 

ÚTERÝ- 08.00 – 15.00 hodin 

STŘEDA – 08.00 – 16.30 hodin 

ČTVRTEK – 08.00 – 15.00 hodin 

PÁTEK – 08.00 – 14.30 hodin 

Doporučujeme kontaktovat zaměstnance městského úřadu přednostně elektronicky (epodatelna@tesin.cz) nebo přímou telefonickou linkou, případně přes telefonní ústřednu 553 035 111.

 

autor: Kwiczalová Eva Ing.