9. únor 2021

Od 5. února je zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy mimo jiné Polsko, Německo, Rakousko, Bulharsko i Maďarsko. Tyto země jsou nově na cestovatelském semaforu vyznačeny červeně.

V případě, že potřebujete vycestovat za hranice ČR například do sousedního Polska za účelem vyřízení nezbytných záležitostí, dbejte zvýšené opatrnosti o své zdraví. Nezbytné cesty do zahraničí bez následných povinností testů budou umožněny pouze v případě, že nepřekročí 12 hodin. Nadále je nutné dodržovat rozestupy, používat ochrannou roušku i dezinfekci na ruce. Po překročení hranice s PL můžete být podrobeni namátkové hraniční kontrole.

Ochranné opatření omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 5. 2. 2021 do odvolání

Nová pravidla cestování platná od 5. února 2021

autor: krizový štáb