18. květen 2021

Informujeme, že dne 24. 5. 2021 bude zahájena oprava místní komunikace ul. Sokolovská. Oprava bude provedena v úseku od ul. Lípová po ul. Ostravská. V rámci opravy bude od 24. 5. do 2. 6. probíhat frézování podkladu + příprava před finální pokládkou živice. Tyto práce budou probíhat za provozu. Od 3. 6. bude probíhat pokládka živice a dojde k uzavírce komunikace. Informace k uzavírce Vám sdělíme s předstihem.

Žádáme řidiče, aby se po dobu oprav řídili přechodným dopravním značením a pokyny pracovníků stavby.

autor: Fojtíková Markéta