4. říjen 2021

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční 8. a 9. října 2021. Bližší informace k letošním volbám naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace o zřízení volebních stanovišť

Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ust. § 9 zákona č. 296/2021 Sb, o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů zřídil volební stanoviště pro hlasování voličů omezených na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 z motorového vozidla (tzv. drive-in hlasování).

Tato stanoviště se nacházejí:

v okrese Bruntál: parkoviště na ul. Nádražní za Městským úřadem Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, GPS 49.993538N, 17.471905E,

v okrese Frýdek-Místek: parkoviště před bývalým hotelem Centrum, Na Poříčí 494, Frýdek-Místek, GPS 49.6769378N, 18.3512714E,

v okrese Karviná: Spolkový dům a přilehlé parkoviště na ul. U Hřiště 718/27, Karviná-Ráj, GPS 49.8469100N, 18.5616861E,

v okrese Nový Jičín: areál v blízkosti sportovní haly ABC, ulice Purkyňova, Nový Jičín, GPS 49.5909194N, 18.0035061E,

v okrese Opava: areál Magistrátu města Opavy na ul. Krnovské, Opava, GPS 49.944361N, 17.886220 E,

v okrese Ostrava-město: parkoviště naproti Hlavního nádraží v Ostravě-Přívoze, Wattova 797/17, Ostrava, GPS 49.8514328N, 18.2693961E.

Na těchto stanovištích bude umožněno hlasování z auta voličům, kteří svým trvalým pobytem spadají do příslušného okresu, případně jim byl vydán voličský průkaz, a kteří jsou omezeni na osobní svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19 (je jim nařízena karanténa nebo izolace).

Z vozidla budou moci voliči hlasovat ve středu 6. října 2021 v době od 8:00 do 17:00 hodin.

Dle ust. § 16 a násl. zákona č. 296/2021 Sb, o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů, dále Krajský úřad Moravskoslezského kraje informuje voliče, kteří mají nařízenou izolaci nebo karanténu z důvodu onemocnění Covid-19, a z váženého důvodu nemohl využít hlasování na volebním stanovišti (drive-in), že mohou telefonicky požádat o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky.

Pro tento účel byla zřízena speciální telefonická linka 800 720 210, která je v provozu každý pracovní den od 9:00 hod. do 15:00 hodin, a to až do 7. října 2021, kdy bude v provozu od 9:00 do 20:00 hodin.

Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky bude probíhat v pátek 8. října 2021 od 8:00 do 22:00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8:00 do 14:00 hodin.

Komise pro hlasování poté, co se dostaví do místa, kde pobývá oprávněný volič, telefonicky vyzve oprávněného voliče k hlasování a vyčká alespoň 10 minut. Nedostaví-li se oprávněný volič k hlasování v této době, platí, že oprávněný volič hlasování do zvláštní přenosné volební schránky odmítnul (viz ust. § 18 odst. 2 výše uvedeného zákona).

autor: Fojtíková Markéta