22. září 2021

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny

V těchto dnech předáváme České poště hlasovací lístky, které budou postupně distribuovány českotěšínským voličům. Nejzazší termín dodání je úterý 5. října. Hlasovací lístky jsou vloženy do modré doručovací obálky, která je opatřena adresním štítkem, na němž volič najde i číslo svého okrsku a název volební místnosti.  Vyhledat svoji volební místnost můžete po zadání svého trvalého pobytu rovněž zde. Oznámení o době a místu konání voleb je zveřejněno na úřední desce, a to jak v českém jazyce, tak v jazycích dalších národnostních menšin žijících na území našeho města. Toto oznámení a další podrobnější informace k volbám naleznete rovněž v Těšínských listech, jejichž roznos začne v pátek 24. září.

Pokud nebudete v době voleb v Českém Těšíně a máte v našem městě trvalý pobyt, můžete požádat náš úřad o vydání voličského průkazu. Osobně lze žádat do středy 6. října do 16:00 h. K podání žádosti postačí vzít s sebou na úřad svůj občanský průkaz nebo cestovní pas, úřednice s Vámi sepíše žádost formou úředního záznamu. Žádost můžete zaslat i poštou (s úředně ověřeným podpisem), nebo datovou zprávou (žádost musí být odeslána z datové schránky voliče jako fyzické osoby). Pro žádosti zaslané poštou nebo datovou zprávou je nejzazší termín pátek 1. října. K podání žádosti můžete použít tento tiskopis.

Další informace k volbám naleznete na našem webu.

autor: Mašková Jana Mgr.