23. březen 2020

Obecní živnostenské úřady budou přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro OSVČ a budou je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu, které bude finanční příspěvek poskytovat.  Podmínky vyplácení ošetřovného vázáné na věk dítěte budou sladěny s podmínkami pro zaměstnance. Prosíme všechny živnostníky, aby s žádostí o finanční příspěvek vyčkali, až Ministerstvo průmyslu a obchodu zašle obcím příslušnou metodiku a pokyny, o kterých Vás budeme neprodleně informovat na webových stránkách města, facebooku města a dalších informačních kanálech. 

autor: Kwiczalová Eva Ing.