23. září 2021

Město Český Těšín k zajištění dohledu nad veřejným pořádkem, odhalování majetkové trestné činnosti, odhalování přestupků i porušování jiných právních předpisů využívá od roku 1998 Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS).

Operační středisko MP zajišťuje nepřetržitý 24hodinový provoz MKDS, kamerové body jsou umístěny na území celého města na místech, kde dochází opakovaně k protiprávnímu jednání. V současné době provozuje celkem 18 venkovních pohyblivých kamer, 1 statickou venkovní kameru a 6 vnitřních kamerových bodů.

Městská policie pořizuje díky MKDS kamerové záznamy, které využívá také Policie ČR, Celní správa i Městský úřad k důkaznímu řízení.

Město Český Těšín realizuje projekt Český Těšín – „Modernizace MKDS 2021“, v rámci kterého dojde k výměně kamerovému bodu, který je umístěn v lokalitě, kde docházelo a dochází k porušování OZV (k popíjení alkoholu na veřejnosti, k rušení nočního klidu a k nabízení omamných a psychotropních látek). Jedná se o kamerový bod monitorující dění v Masarykových sadech, které jsou odpočinkovou zónou města a nachází se zde hojně navštěvované dětské hřiště a významný pomník.

Hlídky PČR i Městské policie tuto lokalitu, kde se nachází také mateřská škola, základní škola a obchodní akademie, často kontrolují. Umístění kamery umožní ještě rychleji reagovat na protiprávní jednání a vzniklé události, kdy operátor MKDS nejen pořídí záznam, ale také operativně vyšle na místo hlídku.

Realizací projektu dojde také k modernizaci celého MKDS a to přechodem z frekvence 5 GHz na 60 GHz z důvodu přetížení stávající sítě. Modernizace umožní efektivnější využívání celého systému a bude vytvořeno komfortnějšího prostředí pro samotného operátora

Na financování projektu získalo město dotaci ve výši 271 000,- Kč z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky v rámci programu Podpora prevence kriminality na místní úrovni 2021, celkové výdaje projektu byly vyčísleny na částku 311 000,- Kč.

  

autor: Fojtíková Markéta