1. duben 2021

Projekty ze šuplíku - hlasovat

Vážení občané, město Český Těšín pro vás připravilo anketu, ve které sami rozhodnete o části rozpočtu. V rámci ankety vám představíme čtyři projekty, ze kterých formou hlasování vyberete jeden z nich. Vítězný projekt bude realizován ještě v tomto roce.

Zapojit se do hlasování můžete prostřednictvím hlasovacích lístků, které najdete v Těšínských listech číslo 4 (správně vyplněný hlasovací lístek budete moci odevzdat na podatelně Městského úřadu), nebo prostřednictvím webových stránek na odkazu www.projektyzesupliku.cz. Zde také najdete podrobné informace o projektech i způsobu hlasování. Do hlasování se můžete zapojit od 1. 4. do 15. 4. 2021. Hlasování se můžou zúčastnit všichni obyvatelé města, kteří dovršili poslední den ankety 15 let.

autor: Správce