3. prosinec 2013

Město Český Těšín ve spolupráci s pracovními skupinami komunitního plánování připravilo 3. Komunitní plán sociálních služeb města Český Těšín na léta 2014 – 2016.

Návrh Komunitního plánu města a formulář k připomínkování širokou veřejností naleznete v příloze.

Vaše připomínky zasílejte v termínu do 19.12.2013 v písemné formě na adresu: Městský úřad Český Těšín, odbor sociální, Štefánikova 18/25, 737 01  Český Těšín nebo e-mailem na adresu: belicinova@tesin.cz.

Děkujeme za Váš zájem.

3. Komunitní plán města Český Těšín na léta 2014 – 2016

formulář k připomínkování KP

autor: Rodáková Jana Mgr.