Vila, ul. Smetanova

Vila čp. 170, ul. Smetanova 7, parc. č. 298, k. ú. Český Těšín.

Volně stojící tradicionalistická vila, postavená v roce 1930 podle projektu Karla Reinhardta a stavitele Eugena Fuldy stavební firmou Ludwiga Kametze. Vila je ukázkou tradicionalistického pojetí vilové architektury čerpající z koncepce oblíbeného anglického halového domu a dokladem meziválečné architektury Českého Těšína s téměř intaktně dochovaným interiérem. Jde o dvoupodlažní volně stojící vilu obdélného půdorysu, zastřešenou valbovými střechami, se zahradou. Vila je situována v severozápadní části zahrady. Objekt je podsklepený, na severní straně symetricky vystupují z půdorysu po stranách nárožní přízemní hmoty nesoucí čtvercové terasy. Vstupní průčelí je orientováno do ulice Smetanovy. Pozoruhodná jsou původní tabulková okna, jejichž členění do menších tabulek vychází z inspirace anglickými vilovými stavbami.