Zpět
Zabystrzan Lukáš
Funkce referent výstavby a životního prostředí
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 410 / III. poschodí
Email zabystrzan@tesin.cz
Telefon 553 035 602