Zpět
Vohnický Miroslav Bc.
Funkce referent informatiky
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 208 / I. poschodí
Email vohnicky@tesin.cz
Telefon 553 035 481