Zpět
Vlček Jiří
Funkce referent informatiky a webových aplikací
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 208 / I. poschodí
Email vlcek@tesin.cz
Telefon 553 035 482