Zpět
Sznapková Dagmar Bc.
Funkce ref. sociálně-právní ochrany dětí
Odbor
Budova Pod Zvonek 875/26
Kancelář č. dv. 203 / I. poschodí
Email sznapkova@tesin.cz
Telefon 553 035 781