Zpět
Smelíková Jarmila Bc.
Funkce referent místního hospodářství
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 305a / II. poschodí
Email smelikova@tesin.cz
Telefon 553 035 516