Zpět
Šlapotová Pavla
Funkce referent nemovitého majetku
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 404 / III. poschodí
Email slapotova@tesin.cz
Telefon 553 035 252