Sikora Bronislav JUDr.
Funkce vedoucí odboru
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 112 / přízemí
Email sikorab@tesin.cz
Telefon 553 035 360