Zpět
Cieślar Silvie Ing.
Funkce vedoucí oddělení vymáhání pohledávek
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 4 / mezipatro
Email cieslar@tesin.cz
Telefon 553 035 370