Zpět
Recmanová Marcela
Funkce vedoucí oddělení správy komunikací a liniových staveb
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 305 II. poschodí
Email recmanova@tesin.cz
Telefon 553 035 530