Zpět
Raszka Zbigniew Ing.
Funkce ref. liniových staveb a míst. komunikace
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář 305b / II. poschodí
Email raszka@tesin.cz
Telefon 553 035 532