Lipina Radek
Funkce referent místního hospodářství
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář 305b / II. poschodí
Email lipina@tesin.cz
Telefon 553 035 534