Zpět
Pokusová Monika Bc.
Funkce referent účetnictví
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 309 / II. poschodí
Email pokusova@tesin.cz
Telefon 553 035 213