Zpět
Pohromová Miriam
Funkce referent nemovitého majetku
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 404 / III. poschodí
Email pohromova@tesin.cz
Telefon 553 035 251