Pilar Milan Ing.
Funkce referent investic
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 411b / III. poschodí
Email pilar@tesin.cz
Telefon 553 035 556