Petrušková Hana Ing.
Funkce vedoucí odboru
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 310 / II. poschodí
Email petruskova@tesin.cz
Telefon 553 035 200