Zpět
Nestrašil Petr Ing.
Funkce vedoucí oddělení
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 407 / III. poschodí
Email nestrasil@tesin.cz
Telefon 553 035 620