Nedělová Jana Bc.
Funkce referent sociálních věcí
Odbor
Budova Štefánikova 18/25
Kancelář č. dv. 201
Email nedelova@tesin.cz
Telefon 553 035 727