Mynarzová Kateřina
Funkce referent sekretariátu
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 203 / I. poschodí
Email mynarzova@tesin.cz
Telefon 553 035 430