Morawiec Miroslav Mgr.
Funkce referent územního rozvoje a památkové péče
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 501 / podkroví
Email morawiec@tesin.cz
Telefon 553 035 652