Zpět
Moravcová Dana
Funkce referent bytového a nebytového fondu
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č.dv. 307 / II. poschodí
Email moravcova@tesin.cz
Telefon 553 035 512