Mládek Martin Ing.
Funkce referent dopravně správních agend, zkušební komisař
Odbor
Budova Pod Zvonek 875/26
Kancelář č. dv. 103 / přízemí
Email mladek@tesin.cz
Telefon 553 035 842