Michálková Jana Bc.
Funkce referent výstavby a životního prostředí
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 406 / III. poschodí
Email michalkova@tesin.cz
Telefon 553 035 601