Longinová Irena Mgr.
Funkce vedoucí právního oddělení
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 110 / přízemí
Email longinova@tesin.cz
Telefon 553 035 361