Lasotová Henrieta
Funkce referent pokladny a administrativních prací
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 312 / II. poschodí
Email lasotova@tesin.cz
Telefon 553 035 238