Zpět
Kročková Lenka
Funkce referent odpadového hospodářství
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 306 / II. poschodí
Email krockova@tesin.cz
Telefon 553 035 515