Zpět
Křenek Daniel
Funkce referent vodního hospodářství a ochrany přírody
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 410 / III. poschodí
Email krenek@tesin.cz
Telefon 553 035 624