Zpět
Krauzová Marcela
Funkce referent stavebního úřadu
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 408 / III. poschodí
Email krauzova@tesin.cz
Telefon 553 035 611