Zpět
Králíková Pavlína
Funkce referent stavebního úřadu
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 409 / III. poschodí
Email kralikova@tesin.cz
Telefon 553 035 613