Zpět
Kostelencová Irena
Funkce referent zemědělství a ochrany ovzduší
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 406 / III. poschodí
Email kostelencova@tesin.cz
Telefon 553 035 621