Zpět
Bury Lucie Ing.
Funkce referent územního plánování a rozvoje
Odbor
Budova náměstí ČSA 1/1
Kancelář č. dv. 501 / podkroví
Email bury@tesin.cz
Telefon 553 035 653